Tech­nische vragen over Klein­schalig Collectief Vervoer (KCV) en de afspraken van het bestuurs­ak­koord Zero Emissie Busvervoer


Indiendatum: 13 mei 2022

Met het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer is o.a. afgesproken dat alle nieuwe OV-bussen vanaf 2025 zero emissie zijn. In de Concept Begroting 2023 GR KCV Brabant Noordoost (bijlage 1 bij Statenvoorstel 34/22 Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost, zienswijze PS), staat:
Een aantal gemeenten hebben in hun zienswijze aangedrongen om bij het programma van eisen een plan van aanpak op te nemen om gefaseerd over te gaan tot zero-emissie voertuigen. Deze aanbeveling zal opgevolgd worden in de aanbesteding.
In de Statenmededeling staat:
In een landelijk Bestuursakkoord is de ambitie uitgesproken dat het doelgroepen vervoer vanaf 2025 Zero Emissie is.

Wij hebben hierover een paar technische vragen.

1. Heeft het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer expliciet ook betrekking op doelgroepenvervoer? Zo ja, waaruit blijkt dat?

2. Hoe moeten we het ‘gefaseerd’ overgaan tot zero-emissie voertuigen lezen? Houdt het in dat een deel van de nieuwe bussen – dus niet álle nieuwe bussen – die tussen 2024 en 2025 worden aangeschaft zero emissie zijn?

3. Wat is de afschrijvingsperiode van de bussen waarmee door de GR KCV wordt gereden? (De achterliggende gedachte van deze vraag: als in 2024 nog nieuwe bussen worden aangeschaft die níet zero emissie zijn – wat niet tegen het bestuursakkoord ingaat – moeten die bussen zes jaar later, in 2030, alsnog zero emissie zijn. Is dat geen kapitaalvernietiging en kan dus niet beter in 2024 al voor totaal zero emissie worden gekozen?)

4. Kunnen we ervan uitgaan dat alle bussen van de GR KCV binnen acht jaar zero emissie zijn?

Indiendatum: 13 mei 2022
Antwoorddatum: 17 mei 2022

Met het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer is o.a. afgesproken dat alle nieuwe OV-bussen vanaf 2025 zero emissie zijn. In de Concept Begroting 2023 GR KCV Brabant Noordoost (bijlage 1 bij Statenvoorstel 34/22 Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost, zienswijze PS), staat:
“Een aantal gemeenten hebben in hun zienswijze aangedrongen om bij het programma van eisen een plan van aanpak op te nemen om gefaseerd over te gaan tot zero-emissie voertuigen. Deze aanbeveling zal opgevolgd worden in de aanbesteding.”
In de Statenmededeling staat:
“In een landelijk Bestuursakkoord is de ambitie uitgesproken dat het doelgroepen vervoer vanaf 2025 Zero Emissie is.”

Wij hebben hierover een paar technische vragen.

1. Heeft het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer expliciet ook betrekking op doelgroepenvervoer? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Antwoord:
Nee. Het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer ziet toe op het openbaar vervoer (OV). Het kleinschalig doelgroepenvervoer valt niet onder OV en daarmee ook niet onder dit bestuursakkoord.


2. Hoe moeten we het ‘gefaseerd’ overgaan tot zero-emissie voertuigen lezen? Houdt het in dat een deel van de nieuwe bussen – dus niet álle nieuwe bussen – die tussen 2024 en 2025 worden aangeschaft zero emissie zijn?

Antwoord:
De GR KCV Brabant Noordoost gaat binnenkort aan de slag met de aanbesteding voor het nieuwe contract dat per 2024 moet ingaan. Bij deze aanbesteding gaat ingezet worden op zoveel mogelijk zero emissie voertuigen (ZE-voertuigen). Enerzijds zal dit gerealiseerd worden via een set van minimale eisen en anderzijds zal de markt uitgedaagd worden om hierboven meer ZE-voertuigen te bieden. Dit is ook in lijn met de ambities die de gemeenten en de provincie uitgesproken hebben o.a. in het Ambitiedocument gedeelde mobiliteit Oost-Brabant (blz. 40).
Heel veel ritten kunnen met “gewone” personenauto’s gereden worden, waarvoor ZE-voertuigen inmiddels geen probleem is en ook geëist zal worden. Voor dit doelgroepenvervoer zijn rolstoelbussen echter ook erg belangrijk. Helaas zijn er momenteel nog geen ZE-rolstoelbussen op de markt, waarmee een goede en efficiënte exploitatie mogelijk is. De actieradius van de paar ZE-rolstoelbussen die al wel aangeboden worden, is slechts ca. 120 km. De fabrikanten zijn wel bezig het ontwikkelen van voertuigen met een bruikbare actieradius, maar dat gaat naar verwachting toch nog zeker enkele jaren duren. Vandaar dat dus ook ingezet moet gaan worden op fasering in het nieuwe contract.


3. Wat is de afschrijvingsperiode van de bussen waarmee door de GR KCV wordt gereden? (De achterliggende gedachte van deze vraag: als in 2024 nog nieuwe bussen worden aangeschaft die níet zero emissie zijn – wat niet tegen het bestuursakkoord ingaat – moeten die bussen zes jaar later, in 2030, alsnog zero emissie zijn. Is dat geen kapitaalvernietiging en kan dus niet beter in 2024 al voor totaal zero emissie worden gekozen?)

Antwoord:
Afschrijving van de bussen is een verantwoordelijkheid van de inschrijver op de aanbesteding. Iedere inschrijver voert hier een eigen beleid in. De fasering naar ZE-voertuigen speelt momenteel bij heel veel aanbestedingen en contracten van het doelgroepenvervoer in Nederland. Als aanbestedende overheden moeten we inderdaad in deze bijzondere omstandigheden goed oog hebben voor het risico van kapitaalvernietiging. Een veel geadviseerde en gekozen oplossing is om bij de aanbesteding geen nieuwe voertuigen te eisen, maar te sturen op de kwaliteit én een minimaal duurzaamheidsniveau. Deze aanpak zal zeker voor deze aanbesteding – o.a. via marktconsultatie - nader onderzocht worden.


4. Kunnen we ervan uitgaan dat alle bussen van de GR KCV binnen acht jaar zero emissie zijn?

Antwoord:
U mag ervan uit gaan, dat dit zeker het streven is, dat ook via de aanbesteding samen met de gemeenten vorm en inhoud gegeven gaat worden. Geen harde garantie, maar de inschatting is wel dat de geschetste problematiek inzake de rolstoelbussen in deze periode van 8 jaar door de markt opgelost is.

Interessant voor jou

Vragen over het voornemen van de provincie Noord-Brabant om het doden van bevers toe te laten

Lees verder

Technische vragen over stalbranden in Brabant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer