Tech­nische vragen over de beschik­baarheid van ruil­gronden Markdal


Indiendatum: 17 feb. 2022

In 2013 is aan Stichting Markdal provinciale subsidie verleend voor verwerving en inrichting van ca. 100 ha Natuur Netwerk Brabant (NNB). Vanwege financiële problemen heeft de provincie in juli 2021 de zeggenschap over Stichting Markdal overgenomen. Tot dat moment van overname had Stichting Markdal voor 76,5 ha bindende afspraken gemaakt voor het NNB. Daarnaast heeft Stichting Markdal ook 11 ha ruilgrond verworven, lezen we in de Statenmededeling van 13 juli 2021.

Wij hebben volgende technische vragen over de 11 ha verworven ruilgronden.

1. Wat is hiervan tot heden verkocht?

2. Wat hebben de verkochte ruilgronden tot heden opgeleverd?

3. Hoeveel ha is er nog beschikbaar om te verkopen?

Indiendatum: 17 feb. 2022
Antwoorddatum: 22 feb. 2022

In 2013 is aan Stichting Markdal provinciale subsidie verleend voor verwerving en inrichting van ca. 100 ha Natuur Netwerk Brabant (NNB). Vanwege financiële problemen heeft de provincie in juli 2021 de zeggenschap over Stichting Markdal overgenomen. Tot dat moment van overname had Stichting Markdal voor 76,5 ha bindende afspraken gemaakt voor het NNB. Daarnaast heeft Stichting Markdal ook 11 ha ruilgrond verworven, lezen we in de Statenmededeling van 13 juli 2021.

Wij hebben volgende technische vragen over de 11 ha verworven ruilgronden.

1. Wat is hiervan tot heden verkocht?

Antwoord:
Na afhandeling van lopende overeenkomsten heeft de stichting inmiddels 13,8 ha ruilgrond (grond buiten het NNB) in eigendoel. Van deze 13,8 ha is 0 ha verkocht.


2. Wat hebben de verkochte ruilgronden tot heden opgeleverd?

Antwoord:
Als bedoeld wordt: 'Hoeveel euro heeft deze grond opgeleverd?', dan is het antwoord 0 euro.


3. Hoeveel ha is er nog beschikbaar om te verkopen?

Antwoord:
Deze verkoop wordt nu voorbereid: 12,8 ha aan het Groenontwikkelfonds Brabant om op een later moment als ruilgrond t.b.v. natuurontwikkeling ingezet te worden en 1 ha aan een particulier. De ruilgronden worden tegen taxatiewaarde verkocht.

Interessant voor jou

Vragen over zeearenden en windturbines

Lees verder

Vragen over de ‘Routekaart Stalaanpassingen 2024’ voor ammoniakreductie en de te verwachten piek rond vergunningaanvragen en verbouwingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer