Begro­tings­wij­ziging Ontwik­keling nieuwe busremise Breda


4 februari 2022

De Partij voor de Dieren onderschrijft het belang van de omschakeling naar zero emissie-busvervoer. We kunnen ons dan ook vinden in de argumenten van Gedeputeerde Staten voor een nieuwe busremise, en dat die in eigendom van de provincie komt. Ook positief is dat een nieuwe remise energieneutraal wordt.

Allerminst positief zijn we over het feit dat er al een koopovereenkomst is getekend, en wij nu moeten besluiten over het vrijmaken van geld, voordat duidelijk is wat er met de flora en fauna ter plekke gaat gebeuren. Er loopt momenteel nog een ecologisch onderzoek, maar er is ook al besloten dat de gemeente de boel plat gaat gooien. Hoe is deze volgorde te rijmen met onze provinciale verantwoordelijkheid voor natuurbescherming? Waarom wordt dat onderzoek niet afgewacht? Het is niet zo dat de bussen nu niet kunnen rijden. Graag een reactie.

Dat ecologisch onderzoek is belangrijk, want het is aannemelijk dat zich vleermuizen in de houtopstand op de locatie hebben verschanst. Nadat ze eerder zijn verjaagd van het terrein ten noordoosten van het perceel. En dat zijn wel beschermde dieren. Dus dat zou ook nog kunnen betekenen dat er sowieso niet gekapt mag worden, en misschien dat er niet eens een remise met af- en aanrijdende bussen actief zou mogen zijn. Is daar wel aan gedacht voordat de koopovereenkomst is getekend?

Maar in het geval de plannen doorgaan; er wordt gesproken over compensatie en mitigatie. Wij dienen daarom een motie in waarin wij vragen dat de compensatie geregeld is vóórdat het groen op de locatie van de remise wordt verwoest. Kan de gedeputeerde dit toezeggen? Want waar moeten de dieren anders heen?

Interessant voor jou

Investeringsimpuls Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Lees verder

Geldlening uit de immunisatieportefeuille aan Safari Resort Vastgoed BV (Libéma) voor realisatie van Safari Resort Beekse Bergen fase II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer