Bestuurs­rap­portage II-2022 (Burap II-2022)


14 oktober 2022

Stel, je zit op de middelbare school en je haalt prima cijfers voor economie; achten, negens, helemaal prima. Maar op biologie blijf je maar onvoldoendes halen, eigenlijk al jaren. Waar neem je dan bijles in? Het college kiest hier niet voor bijles in biologie – om daar op zijn minst eens voldoendes te halen – maar voor bijles in economie, waar al heel goede cijfers worden gehaald. Ik doel met deze metafoor nu specifiek op de cofinanciering van Europese programma’s.

We kennen het idee dat elke Brabantse euro verdubbeld kan worden via de Europese programma's. Het is in dit provinciehuis vanzelfsprekend geworden dat we er maximaal op inzetten, om geen "dief van de eigen portemonnee" te zijn.

In praktijk barst de Brabantse economie alsmaar verder uit z’n voegen. Die 8,4 miljoen euro voor de economieverdubbelaar zou dus veel beter besteed zijn aan natuur en water. Uiteindelijk levert dat minder Europees pingels op, maar dan zetten we wel het geld in waar het het meest nodig is; een voldoende op natuur.

Maar het college kiest niet alleen voor de verkeerde bijles. Het college kiest er ook voor om de metaforische bijlesleraren, de stikstofambtenaren, aan het Rijk uit te lenen voor stikstofberekeningen rond de A58. Bovendien worden domweg streefwaarden van Natuur bijgesteld. Maar we kunnen een vier voor het realiseren van EVZ’s niet zomaar als een voldoende gaan beschouwen! We verliezen daarmee het originele doel uit ogen, en zo halen we het eindexamen in 2027 niet!

Tot slot, over streefwaarden gesproken. Op Europees en landelijk niveau wordt het doel voor CO2-reductie in 2030 omhoog bijgesteld naar 55% of 60%. In de Burap staat de verwachting dat daar Rijksmiddelen voor komen. In antwoord op een technische vraag is aangegeven dat er tot die tijd niets gaat gebeuren.
Wij willen het college dan ook vragen om toch alvast te inventariseren wat er potentieel, eventueel mogelijk is aan extra inzet. Bij stikstof zien we hoeveel tijd er verloren kan gaan als we alsmaar op elkaar blijven wachten.


Tweede termijn
Ik ben heel blij om te horen dat de woorden van de Partij voor de Dieren met betrekking tot energie hun weg vinden naar het college: besparen, besparen, besparen. En zo is het maar net! Want wat niet gebruikt wordt, hoeft niet opgewerkt te worden.

We hoorden het al eerder vandaag: personeelstekorten doen zich voor in elke branche. In het geval van de provincie betekend dit dat we geen ambtenaren hebben die alvast kunnen kijken naar 5-10% extra CO2-reductie. Hierbij het advies aan het college om de stikstofambtenaren niet uit te lenen aan het Rijk, maar om ze te houden. Want naast energiebesparing geldt hetzelfde credo 'besparen besparen besparen' ook voor uitstoot. Wat je niet uitstoot, hoef je niet te compenseren.

De gedeputeerde gaf aan dat we geen andere doelstellingen hebben, maar dat we Europees geld gebruiken voor onze doelstellingen. Verbazingwekkend dan, dat we zoveel geld in een portefeuille steken die het al goed heeft! Daarom blijft het punt overeind staan dat we de provinciale doelstellingen anders in moeten delen. De focus zou moeten liggen op natuur en niet op economie. Door geld in economie te blijven pompen in plaats van natuur, blijft er straks weinig Brabant over om van te genieten, wonen, werken en recreëren.