Actuele motie Groep Rutjens `Gemeenten hebben al genoeg problemen`


14 oktober 2022

Migratie is een direct gevolg van de manier waarop wij mensen omgaan met de wereld. Een grondstoffentekort, of bijvoorbeeld het schaarse drinkwater wat er nog is, maakt dat mensen met elkaar in gevecht gaan. Het gevolg zijn migratiestromen. De Partij voor de Dieren is dan ook van mening dat we het beste de problematiek in het land zelf oplossen. Niet door militair ingrijpen, maar door te stoppen met de roofbouw op de aarde.

Echter, mensen op de vlucht stuur je niet terug. Wij zijn dan ook van mening dat we hier met mededogen naar moeten kijken. Deze motie spreekt specifiek over statushouders, mensen die al door de asielprocedure heen zijn en zich hier zullen vestigen. Dit gebeurt naar rato. Grote gemeentes vangen meer statushouders op dan kleinere.

Tot slot wil ik aangeven dat gestopt moet worden met de woningnood in de schoenen van statushouders te schuiven. De woningnood is een gevolg van politieke keuzes en neoliberaal beleid, niet van mensen die op de vlucht slaan.