Motie Hogere ambitie voor brede welvaart


16 juni 2023

Motie: Hogere ambitie voor brede welvaart


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 juni 2023,

behandelend het Statenvoorstel 06/23 Bestuursrapportage I-2023;


constaterende dat

  • een ambitie is opgenomen over ‘innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven’, met als streefwaarde om als provincie in 2030 minimaal bij de beste 15 regio's te horen op de Regional Innovation Scoreboard (RIS) en de Regional Competitiveness Index (RCI);
  • ook een ambitie is opgenomen over ‘het versterken van de ruimtelijke-economische structuur’, met als streefwaarde om als provincie slechts gemiddeld te scoren op de Brede Welvaartsindicator;
  • er ook voor Brede Welvaart zowel nationale als internationale ranglijsten bestaan;
  • in het Beleidskader Economie doelen zijn gesteld met betrekking tot de positie op de Brede Welvaartsindicator, namelijk:
    • Opklimmen naar een top-3-notering op de Brede Welvaartsindicator van Universiteit Utrecht in samenwerking met RaboResearch en die positie vasthouden;
    • Opklimmen naar een top-10-notering voor alle vier de subregio’s op de Brede Welvaartsindicator van Universiteit Utrecht in samenwerking met RaboResearch en die positie vasthouden.

overwegende dat

  • Brabant bij een hoge score op Brede Welvaart minstens zo goed is gediend als bij een hoge score op de RIS en de RCI;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de ambitieuzere doelstellingen over Brede Welvaart te vertalen naar een bijgestelde indicator in de P&C-stukken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, SP, CDA, CU-SGP, LB, Volt

Tegen

BBB, VVD, GL, JA21, FvD, 50+, PVV, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Geen stikstofruimte verspillen aan logistieke centra zodra Brabant weer ‘open’ gaat

Lees verder

Actuele motie Bescherm de Bever in Brabant en zet in op Preventie, Preventie, Preventie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer