Vragen over het gebruik van plastic flesjes water door Provin­ciale Staten


Indiendatum: 15 jun. 2023

Hartelijk bedankt voor het beantwoorden van onze technische vragen over wegwerpservies binnen de provinciale organisatie. De beantwoording heeft bij ons de volgende vervolgvragen doen rijzen.

In de beantwoording wordt gesteld dat de inzet van plastic of glazen flesjes in de huidige situatie beperkt is, en dat de plastic flesjes die in het bedrijfsrestaurant verkocht worden statiegeldflesjes betreffen.

1. Bent u het eens met de stelling dat het beste plastic flesje, een plastic flesje is dat niet gemaakt wordt? Zo nee, waarom niet?

In de beantwoording is ook aangegeven dat bij vergaderingen waar ook catering wordt besteld water in karaffen of glazen flesjes worden aangeboden. Bij elke Statenvergadering en themabijeenkomst staan nog wel plastic flesjes voor de woordvoerders.

2. Erkent u dat ons Brabantse drinkwater van Brabant Water van hoge kwaliteit is, dat dit water (nog) voldoende beschikbaar is, en dat het gebruik van kraanwater veel minder energie, CO2-uitstoot en grondstoffen kost dan het gebruik van gebotteld water in plastic flesjes?

3. Bent u het met ons eens dat bij de bijeenkomsten van PS beter kraanwater in karaffen aangeboden kan worden, ook met het oog op de voorbeeldfunctie van Provinciale Staten? Zo ja, bent u bereid dit zo snel mogelijk door te voeren? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Interessant voor jou

Vragen over het document ‘Handreiking voor diervriendelijk provinciaal beleid 2023-2027’ van de Dierenbescherming

Lees verder

Technische vragen over de beschikbaarheid van OV-fietsen bij stations

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer