Voor­be­rei­dings­be­sluit groot­schalige logistiek


3 maart 2023

Eerste termijn
In de oordeelsvormende bijeenkomst hebben we dit voorstel met z’n allen goed voorbesproken. Na de discussies die we daar hebben gevoerd, vooral ook met gedeputeerde Ronnes, is onze overtuiging versterkt dat er écht een einde moet komen aan de verdozing van Brabant.

Dit voorstel gaat ons daarin niet ver genoeg, omdat er een hele lijst van uitzonderingssituaties aan vasthangt. Daarom dienen we een amendement in om van dit voorbereidingsbesluit een echte, serieuze stap te maken tegen de opmars van de distributiehallen. Genoeg is genoeg, wij willen héél Brabant behoeden voor de verdozing.

Maar sinds die oordeelsvormende bijeenkomst is het nu ook voor GS duidelijk geworden dat het voor de bewust verslonsde staat van de Brabantse natuur nu noodzakelijk is om orde op zaken te stellen. De vergunningverlening is voorlopig stilgezet, dus ook voor grootschalige logistiek-projecten. Dat heeft dit voorbereidingsbesluit nu eigenlijk ingehaald.

Maar zoals altijd kijkt de Partij voor de Dieren graag naar de langere termijn. Deze stop is tijdelijk, en we moeten zien te voorkomen dat straks – wanneer er weer vergunningverlening mogelijk is – een wild west-situatie ontstaat; een vuurgevecht om het kleine beetje stikstofruimte dat dan vrijkomt. Want stikstofruimte is een schaars goed, en het is aan de overheid, en zeker aan ons als provincie, om daar verstandig mee om te gaan. We moeten afwegingen maken in het algemeen maatschappelijk belang.

We moeten zo goed mogelijk zijn voorbereid wanneer de vergunningverlening weer herstart. Laten we het dan opnieuw op z’n beloop en is het “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”? Of maken we keuzes, en waar kiezen we dan voor? Woningbouw of nog meer distributiecentra? Helpen we de PAS-melders of kiezen we voor nog meer logistieke dozen? We kunnen nú nog kiezen.

Keuzes maken, dat zal moeten gebeuren. Vanmorgen ging het al om de prioritering zodra de vergunningverlening weer op gang komt. Wat ons betreft horen distributiecentra, en zeker die van 3 hectare of groter niet op de prioriteitenlijst thuis. Daarom dienen wij een motie in, om het het aanstaande college makkelijker te maken om die prioritering aan te brengen.

In de geest van de Omgevingsverordening moeten we de basis op orde hebben. Wat de Partij voor de Dieren betreft staat een gezonde leefomgeving op één. Dus als er straks weer vergunningen uitgedeeld kunnen worden, laten we dan de logistieke dozen overslaan, en kiezen voor o.a. natuurherstel en woningen!


Tweede termijn

Ik wil kort ingaan op de opmerking vanuit GroenLinks dat het eigenlijk beschamend zou moeten zijn dat de Partij voor de Dieren geen nieuwe bedrijventerreinen wil. Als je een groene partij bent en te pas en te onpas roept dat je de natuur belangrijk vindt, dat je de leefomgeving van de Brabander belangrijk vindt en dat je je zorgen maakt over de gezondheid van Brabant, dan kan je niet anders dan geen nieuwe bedrijventerreinen willen. En ik ben er trots op, dat de Partij voor de Dieren zich wel aan diens groene verhaal houdt en dit niet gebruikt als verkiezingsreclame. Dat zouden er meer moeten doen.

Dan onze motie en ons amendement. Ik ben zeer verbaasd dat met het nieuws van afgelopen week, het debat van vanmorgen, de veelvuldige oproep vanuit PS om te prioriteren, het college zegt “we hebben het er niet over gehad”. Ook de opmerking dat ons amendement niet kan “want dan is de schade voor de Brabantse economie te groot”. Als ik een stoel had voorzitter, dan viel ik eraf.

Vanmorgen wilde ik bijna zeggen hoe trots ik ben op dit college dat ze gekozen hebben voor natuur en leefomgeving en eens een keer niet voor economie. Die behoefte duurde blijkbaar maar enkele uren want nu horen we weer dat economie het belangrijkste is. Het is schrijnend dat de politieke status quo nog steeds vast houdt aan het sprookje van economische groei en niet voor het beschermen van de leefomgeving van de Brabander. Door deze gedachtegang zijn we in de situatie beland zoals we die vanmorgen gedebatteerd hebben. Zoals gezegd, het gevolg van politieke keuzes zoals we ze hier maken.

Als het risico op planschade te groot is, dan had PS dit voorbereidingsbesluit in beslotenheid moeten nemen zoals gebruikelijk is. Hierin steun ik dat punt van de heer Van Hattem volledig. Dit voorstel zoals het er nu ligt, is en blijft een wassen neus.