Toelichting college over Natuur­doel­ana­lyses


3 maart 2023

Eerste termijn

Het is schrijnend dat de natuur pas aan bod komt als de economie eronder lijdt. Het is schrijnend dat niet uit intrinsieke motivatie gekozen is om onze natuur, en daarmee onze leefomgeving, te beschermen.

Dat verschillende fracties en organisaties in den landen 'geschokt' zijn over het genomen besluit verbaast mij een beetje. Al sinds de jaren '70, met de Club van Rome, is de slechte staat van de natuur bekend. Het besluit van het college is dan ook het gevolg van jaren en jaren en jaren en jaren struisvogelpolitiek.

Naar aanleiding van het besluit hebben wij een paar vragen;
1) Kan het college aangeven wanneer zij denken de maatregelen genomen te hebben?
2) De uitkomst van de Brabantse NDA’s komen twee weken voor de verkiezingen naar buiten, wat gaat dit college eraan doen om ervoor te zorgen dat een nieuw college deze opgaves niet direct naast zich neerlegt?
3) Kan het college toezeggen dat in de uitwerking van de maatregelen, de drie tandwielen achter elkaar moet draaien; economie achteraan, aangedreven door eerst emissiereductie en dan natuurherstel?

Tot slot. De Partij voor de Dieren roept al sinds haar oprichting dat harde keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die de gezondheid van onze burgers op 1 zet. Keuzes die onze leefomgeving beschermen. De politiek is er om de belangen van onze burgers te behartigen. Niet enkel de belangen van de economie. Deze situatie is het resultaat van politieke keuzes, gemaakt door alle voorgaande colleges en al die partijen die niet de natuur en leefomgeving van de Brabanders prioriteit maken, maar het financiële gewin van enkelen.


Tweede termijn

Wat niet niet moet gebeuren is wachten op de Ecologische Autoriteit. Het enige wat zij kunnen doen is bevestigen wat de NDA’s al hebben aangegeven. Door te wachten verliezen we kostbare tijd. Wat er moet gebeuren is meters maken, duidelijkheid bieden, beleid maken, eisen van het Rijk dat zij middelen en beleid gereed maken. Dan kan het volgende college aan de bak om de natuur te herstellen.

De NDA’s worden hier geframed als een stikstofprobleem. En ja, stikstof is problematisch maar binnen de NDA’s wordt het veelvoud aan effecten in samenhang meegenomen. Droogte, overlast door recreatie, geluid, waterkwaliteit, etcetera.

Tot slot. Ik zei het eerder al: Ik hoor andere partijen zeggen dat we kunnen kiezen. Maar we hebben geen keuze meer. Nu niet handelen betekend dat wij onze leefomgeving onomkeerbaar onleefbaar maken. Nogmaals; de huidige situatie is het gevolg van doelbewuste politieke keuzes. Wie zich overvallen voelt door de NDA’s en het daaruit voortkomende besluit hebben doelbewust alle signalen hierover genegeerd.

Interessant voor jou

Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4

Lees verder

Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer