Neem verlies van LPM en zet in op leef­baarheid!


16 januari 2015

Tijdens de commissievergadering over het Logistiek Park Moerdijk (LPM) bleek vandaag eens te meer dat de provincie koste wat kost dit megalomane project door wil drukken. De Partij voor de Dieren heeft wederom geageerd tegen de hoge kosten en de negatieve gevolgen voor de natuur en de omwonenden. De partij wil dat het project wordt geschrapt.

De Partij voor de Dieren is al jaren tegen de bouw van het LPM omdat het voor nog meer overlast voor de Moerdijkse bevolking zal zorgen, het 150 ha agrarisch cultuurlandschap zal verwoesten en ontzettend veel belastinggeld zal kosten terwijl de opbrengsten zeer onzeker zijn. De Partij pleit ervoor het project te stoppen. Dit zal weliswaar ook kosten met zich meebrengen, maar zal ook zeker maatschappelijke baten opleveren in de vorm van gespaarde natuur en minder schade aan de leefbaarheid van de omgeving.

Bij de plannen van het LPM horen investeringen in de leefbaarheid van Moerdijk, die zouden komen te vervallen indien de plannen worden geschrapt. De Partij voor de Dieren is echter van mening dat Moerdijk ook zonder het LPM deze investeringen verdient. Partij voor de Dieren-commissielid Paranka Surminski: “De bedrijven in Moerdijk hebben goed verdiend ten koste van de leefbaarheid, dus het is hoog tijd dat de bedrijven en de gemeente gaan betalen voor deze kosten.”