PvdD wil einde overlast door motoren in de Biesbosch


Desnoods wegen afsluiten

28 juli 2020

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren staat achter de bewoners en Staatsbosbeheer, de beheerder van nationaal park De Biesbosch, die een einde willen aan de geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties door motorrijders in de Biesbosch. Statenlid Marco van der Wel stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten over de situatie en verzoekt de provincie om desnoods de wegen in de Noordwaard af te sluiten voor het recreatieverkeer door motorrijders, zoals dat eerder al gebeurde bij de Lekdijk bij Lopik.

Volgens de partij levert het asociale gedrag van grote groepen verkeersdeelnemers naast geluidsoverlast ook onveilige situaties op voor mensen die van de natuur willen genieten. Ook zijn volgens de partij beschermde dieren het slachtoffer van het verkeer; met name op de Bandijk worden bijvoorbeeld regelmatig bevers doodgereden. Bewoners en Staatsbosbeheer geven aan dat zij niets aan het verkeersgeweld kunnen doen, behalve regelmatig bij de gemeente en de politie verzoeken om handhaving. Volgens hen heeft dat niet tot een oplossing geleid.

In een vele miljoenen kostende operatie is de Noordwaard recent geheel klimaatproof ingericht. De natuurwaarden van het gebied zijn hierdoor enorm toegenomen. Het gebied is nu aantrekkelijk voor verschillende beschermde dieren en trekt ook veel recreanten aan die van de natuur willen genieten. Helaas nodigen de mooie wegen ook uit tot rondscheuren met de motor en het houden van illegale autoraces. Voor de bewoners en de natuur leidt dit tot onacceptabele geluidsoverlast. De boswachter van Staatsbosbeheer vergelijkt de situatie in het weekend met de TT in Assen. Een flink deel van het nationaal park is officieel stiltegebied, maar de motoren verstoren regelmatig de rust.

De Partij voor de Dieren vraagt nu aan de provincie om effectieve en structurele maatregelen in het gebied te nemen en desnoods wegen definitief af te sluiten voor motorrijders. Woordvoerder Natuur van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski is in gesprek met Staatbosbeheer en de omwonenden. Zij stelt: “In het belang van mens en dier moet er nu serieus worden ingegrepen want de maat is echt vol. Handhaven van het stiltegebied en het beschermen van kwetsbare diersoorten zijn provinciale taken. Ook wil dit college van GS de verkeersveiligheid verbeteren, maar déze mooie wegen nodigen kennelijk uit tot risicovol gedrag. Wij verwachten daarom van de provincie dat ze actie gaat ondernemen en desnoods wegen in de Biesbosch gaat afsluiten voor motorrijders.”

Gerelateerd nieuws

Bescherm broedende vogels tegen jagers in Diessen

Voor het tweede jaar op rij schieten jagers op kraaien en duiven nabij een perceel in Diessen, waar beschermde torenvalken en...

Lees verder

"I see a windmill and I want to paint it black"

De Partij voor de Dieren pleit vrijdag 11 september 2020 voor extra diervriendelijke maatregelen in de Regionale Energiestrat...

Lees verder