Vragen over de door de Raad van State vernie­tigde veror­dening ‘Tweede wijzi­gings­ver­or­dening Veror­dening lucht­ha­ven­be­sluit lucht­haven Seppe Noord-Brabant’


Indiendatum: 22 jan. 2024

Geacht college,

Na vele jaren hebben de omwonenden van luchthaven Seppe eindelijk hun gelijk gekregen. Het besluit van Provinciale Staten waarbij de verordening ‘Tweede wijzigingsverordening Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant’ (hierna: ‘tweede wijzigingsverordening’) is vastgesteld, op 4 februari 2022, is op 17 januari jl. door de Raad van State (RvS) vernietigd.

De RvS oordeelt dat PS de toegestane geluidruimte onzorgvuldig hebben voorbereid en onvoldoende hebben gemotiveerd, en dat het besluit daarom in strijd is met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij de tweede wijziging van het Luchthavenbesluit 2013 dienen wederom alle betrokken belangen afgewogen te worden.

Onze fractie is blij dat de omwonenden nu alsnog hun gelijk hebben gekregen, maar tegelijkertijd vinden we het ook wrang dat hiervoor een uitspraak van de RvS nodig was. De omwonenden, en ook onze fractie, hebben tenslotte vele malen op de gebreken gewezen.

Over de gevolgen van dit recente RvS-besluit hebben wij de volgende vragen.

1. Nu het besluit van de vaststelling van de tweede wijzigingsverordening is vernietigd, is daarmee automatisch de ‘Eerste wijzigingsverordening Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant’ (op 11 april 2014 door PS vastgesteld) in werking getreden?
Zo ja, hoe wordt dan omgegaan met het feit dat daarbij eveneens met onjuiste helikopters in de zwaarste categorie is gerekend en nog verouderde rekenvoorschriften zijn toegepast voor de externe veiligheidscontouren?
Zo nee, welke verordening is nu dan van toepassing?

2. Heeft de RvS-uitspraak van 17 januari tot gevolg dat per direct de geluids- en veiligheidscontouren van vóór het PS-besluit van 4 februari 2022 weer gelden? Zo nee, welke contouren dan?

3. Wat zijn de gevolgen van de RvS-uitspraak van 17 januari voor de vluchtpraktijk op luchthaven Seppe; worden bijvoorbeeld aanvliegroutes en aantallen vluchten aangepast?

4. Accepteert uw college de RvS-uitspraak van 17 januari, en erkent u ook de gemaakte conclusies? Zo nee, graag een toelichting.

5. Wat vindt uw college ervan dat burgers, in dit geval verenigd in Stichting Platform Behoud Natuur en Milieu West-Brabant, tevergeefs veel eigen tijd en moeite hebben gestoken in het overtuigen van uw college en PS dat het ontwerpbesluit gebrekkig was, en dat zij hun toevlucht tot de RvS hebben moeten nemen om hun gelijk daarin te krijgen? Wat betekent dit voor, en zegt dit over, het wederzijdse vertrouwen tussen burgers en provinciale overheid, volgens uw college?

6. Hoe beoordeelt uw college de volharding van deze burgers, waarmee zij hebben bijgedragen aan een eerlijker overheidsbeleid?

7. Welke lering trekt u uit het oordeel van de RvS over de onzorgvuldige voorbereiding van een deel van de tweede wijzigingsverordening?


Met vriendelijke groet,

Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Interessant voor jou

Technische vragen over de rol van de provincie Noord-Brabant in het proces van ‘Ruimte voor Defensie’

Lees verder

Technische vragen de bomenkap ten behoeve van groot onderhoud en herinrichting van de N620

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer