Tech­nische vragen de bomenkap ten behoeve van groot onderhoud en herin­richting van de N620


Indiendatum: 29 jan. 2024

Vanwege groot onderhoud en herinrichting van de N620 moeten in totaal 140 bomen worden gekapt. Van die bomen staan er 41 in de laanstructuur vanaf de Schietbaanlaan tot aan Best. De rest staat in de bossen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Kunt u ons voorzien van het bestemmings- en compensatieplan met betrekking tot deze situatie?

2. Hoe oud zijn de bomen die worden gekapt?

3. Hoe oud zijn de terug te planten bomen in het compensatieplan?

4. Wat is in deze situatie de omvang van het verlies aan ecologische waarden en kenmerken?

5. Welke functie hebben de betreffende bomen voor vleermuizen?

6. Op welke locatie en op welke wijze wordt het verlies gecompenseerd?

7. Kunt u een toelichting geven op de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie?

8. Op welke termijn wordt de compensatie uitgevoerd?

Indiendatum: 29 jan. 2024
Antwoorddatum: 21 feb. 2024

Vanwege groot onderhoud en herinrichting van de N620 moeten in totaal 140 bomen worden gekapt. Van die bomen staan er 41 in de laanstructuur vanaf de Schietbaanlaan tot aan Best. De rest staat in de bossen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Kunt u ons voorzien van het bestemmings- en compensatieplan met betrekking tot deze situatie?

Antwoord:
Nee, de compensatieplicht voor bomen langs de N620 komt voort uit de verleende vergunning van de gemeente Best en uit voorschriften die gelden bij de vrijstelling voor rooien binnen de Wet Natuurbescherming (meldingsplicht kappen van bomen buiten bebouwde kom).
Voor de vergunning hebben wij moeten aangeven waarom de bomen gekapt moeten worden. Dit is namelijk deels nodig om aanpassingen te kunnen doen aan de weg om het met name voor fietsers veiliger te maken. Een ander deel moet worden gekapt omdat deze bomen zorgden voor een belemmering van het zicht van weggebruikers. Bijvoorbeeld bij uitritten of omdat enkele bomen zeer dicht langs het wegdek stonden. We hebben het aantal te kappen bomen zoveel mogelijk proberen te beperken waar dat mogelijk was.
Zowel in de vergunning als in de melding is het voorschrift dat gerooide bomen 1 op 1 gecompenseerd moeten worden. Voor de gerooide bomen die onder de kapvergunning van de gemeente Best vallen hebben wij met de gemeente afgesproken dat de gemeente binnen Best een perceel beschikbaar stelt waar wij bomen kunnen compenseren en een aantal bomen wordt ook binnen het werk gecompenseerd. Voor de bomen waarvoor de meldingsplicht in het kader van de WnB geldt zijn wij met het Groen Ontwikkelbedrijf (GOB) in gesprek om met hen een locatie voor compensatie van bomen te vinden.


2. Hoe oud zijn de bomen die worden gekapt?

Antwoord:
De populieren langs het deel Sint Oedensrodenseweg zijn aangeplant in 1990 en daarmee 35 jaar oud. De eiken langs het deel van de weg tot aan de Schietbaanlaan zijn geplant rond 1900, hier is geen exact aanplantjaar van bekend. Deze bomen zijn dus 100 a 120 jaar oud. De bomen in de bossen zijn van wisselende leeftijden.


3. Hoe oud zijn de terug te planten bomen in het compensatieplan?

Antwoord:
Met de gemeente Best is vastgelegd dat de bomen een minimale doorsnede moeten hebben en geen bepaalde leeftijd. Normaal worden bomen aangeplant met een doorsnede van 10 – 12 cm, maar om de laanstructuur te behouden worden bomen aangeplant met een minimale diameter van 18-20 cm.


4. Wat is in deze situatie de omvang van het verlies aan ecologische waarden en kenmerken?

Antwoord:
Er wordt een groot aantal bomen gekapt in het bosgebied langs de N620. Hier is niet direct sprake van verlies aan ecologische waarde. Het bos wordt aan de randen gedund en andere soorten krijgen door de toename van lichtinval een kans om zich te ontwikkelen waardoor de diversiteit toeneemt. De gemeente is hier ook voorstander van.
De overige bomen worden gekapt in de laanstructuur tussen Schietbaanlaan en Best langs de N620. Weliswaar wordt de laanstructuur als kenmerk hier aangetast, echter hebben wij in overleg met de gemeente gekeken hoe wij de laanstructuur zoveel mogelijk konden behouden en het aantal te kappen bomen konden minimaliseren. Als voorwaarde voor het behoud van die laanstructuur mochten de bomen niet verder uit elkaar staan dan 20 meter en tenminste aan een zijde van de weg dienen bomenrijen te blijven staan (die wel mogen verspringen van de ene zijde van de weg naar de andere zijde). Hieraan voldoet ons rooiplan volledig.


5. Welke functie hebben de betreffende bomen voor vleermuizen?

Antwoord:
Er is een onderzoek gedaan naar de waarde van de bomen voor vleermuizen. Deze gebruiken alleen de laanstructuur die de bomen hebben. De laanstructuur langs de N620 wordt niet onderbroken dus de functie blijft behouden.


6. Op welke locatie en op welke wijze wordt het verlies gecompenseerd?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.


7. Kunt u een toelichting geven op de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie?

Antwoord:
De bomen worden 1 op 1 gecompenseerd, de hoeveelheid te compenseren bomen komt overeen met het gerooide bomen. De bomen die wij compenseren zijn jonger en dus kleiner. Wel plaatsen we een inheemse soort, die voorgeschreven is door de gemeente, wat de kwaliteit ten goede komt.


8. Op welke termijn wordt de compensatie uitgevoerd?

Antwoord:
De compensatie binnen de projectgrenzen wordt direct bij de uitvoering van het werk meegenomen, waardoor komend najaar (eind 2024) deze bomen geplant zullen worden. Voor de overige compensatie is de provincie afhankelijk van de gemeente en het GOB wanneer zij grond beschikbaar hebben. We zijn hierover in gesprek.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de door de Raad van State vernietigde verordening ‘Tweede wijzigingsverordening Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant’

Lees verder

Technische vragen over verduurzaming van de landbouw via pachtvoorwaarden voor provinciale gronden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer