Motie Elek­trische dienst­auto’s voor Gede­pu­teerde Staten


13 november 2020

Motie: Elektrische dienstauto’s voor Gedeputeerde Staten


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2020;

behandelend Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021;


constaterende dat

  • de provincie Noord-Brabant de ambitie heeft van een duurzaam eigen wagenpark;[1]
  • het huidige wagenpark van Gedeputeerde Staten (GS) en de Commissaris van de Koning (CvdK) door hybride motoren wordt aangedreven, en dus nog gebruik maken van fossiele brandstoffen;
  • het leasecontract van de huidige dienstauto’s van GS en de CvdK medio 2021 afloopt en de voorbereidingen voor een aanbestedingstraject onlangs is gestart;[2]
  • er nog geen eisen zijn geformuleerd ten aanzien van de vorm van aandrijving van de aan te besteden dienstauto’s;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij de aanbesteding in te zetten op een volledig elektrisch wagenpark voor Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning;
  • daarbij ook eisen betreffende zitcomfort mee te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


[1] Beleidskader Mobiliteit: p. 45

[2] Beantwoording technische vragen: https://brainps.brabant.nl/actueel/dagberichten-voor-statenleden/2020/november/dagbericht-5-november


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GL, PvdD, LB, VVD, CDA, D66, 50+, CU-SGP

Tegen

FvD, SP, PVV