Trek aan de noodrem voor de N638!


14 oktober 2020

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant vraagt vrijdag met een motie of Gedeputeerde Staten de herinrichting van de weg N638 tussen Rucphen en Zundert willen heroverwegen. Als de N638 volgens de huidige plannen wordt uitgevoerd ontstaat er een lappendeken van toegestane snelheden, die juist kan zorgen voor meer gevaarlijke situaties. Bovendien leidt de verbreding van de weg tot een significante toename van het aantal vrachtwagens die de weg als sluiproute gaan gebruiken. Volgens de Partij voor de Dieren moet daarom niet alleen de snelheid omlaag maar moet er ook een verbod op doorgaand vrachtverkeer komen.

Het plan voor de N638 is al vastgesteld maar de uitvoering loopt vertraging op. Volgens fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel is dit een geluk bij een ongeluk: "We kunnen nu nog één keer proberen om aan de noodrem te trekken, om zo ook de kap van 400 karakteristieke bomen langs de N638 te voorkomen. Zoals de weg nu wordt aangelegd ontstaat er een lappendeken van snelheden, met een relatief kort stukje 80-kilometerweg waar je maar liefst drie keer terug moet naar 60 kilometer. Volgens onze eigen provinciale visie over wegen is het wisselen van snelheden vragen om ongelukken. Ik hoop dat Gedeputeerde Staten deze vertraging in de uitvoering aangrijpen om een veiligere optie uit te werken, en dat is wat ons betreft om op de hele weg tussen Rucphen en Zundert de snelheid terug te brengen tot 60 km/h."

De weg zal naar verwachting volgend jaar worden verbreed en daarom moeten dit najaar veel volwassen, kerngezonde bomen worden gekapt. De Partij voor de Dieren heeft al eerder vraagtekens gezet bij het plan voor de renovatie van de N638. Volgens de partij wordt de weg niet veiliger door een verbreding en worden de karakteristieke bomen, die beeldbepalend zijn voor het Brabantse landschap, helemaal voor niets gekapt. Volgens de Partij voor de Dieren wordt de situatie veel veiliger als er een verbod komt op sluipverkeer van vrachtwagens op de weg. Van der Wel vroeg zich vorig jaar al af: "Gaat het de provincie lukken om tenminste nog één karakteristieke provinciale weg in Brabant te behouden?"