Behoud karak­te­ris­tieke bomen langs N638 en verlaag de snelheid!


18 november 2019

Het verbaast de Partij voor de Dieren dat Gedeputeerde Staten een kapvergunning hebben aangevraagd voor de kap van honderden bomen langs de N638. Volgens de partij is grootschalige kap van karakteristieke bomen zeker niet de oplossing voor de door de provincie geschetste problemen. De partij wil weten waarom er niet is gekozen voor die alternatieven, zoals het verlagen van de snelheid over het hele traject naar 60 kilometer per uur.

Op schriftelijke vragen die de partij eerder heeft gesteld, antwoordde het college van Gedeputeerde Staten nog dat het aantal ongevallen op deze weg, in vergelijking tot andere provinciale wegen, beperkt is en de N638 daarom niet perse onveilig hoeft te worden genoemd. Nu wordt het kappen van deze bomen door het college ‘noodzakelijk’ genoemd, terwijl volgens Statenlid Marco van der Wel goede alternatieven helemaal niet zijn onderzocht: “Het lijkt er sterk op dat het college van plan is om alle provinciale wegen in Brabant te transformeren tot brede kale wegen ten faveure van de hardrijder en ten koste van het karakteristieke Brabants landschap.”

Volgens het Statenlid stond het kappen van deze bomen al heel lang op het provinciale lijstje van de vroemvroem-partijen, die alleen maar kunnen denken vanuit het belang van de autorijder. Statenlid Van der Wel: “Onbegrijpelijk want het is vandaag de dag niet meer uit te leggen dat de provincie honderden bomen gaat kappen om de maximum snelheid te kunnen verhogen. Door de aanzuigende werking van zo’n ingreep krijgen we er in ons mooie buitengebied alleen maar meer auto’s en vrachtverkeer en dus meer fijnstof, stikstof en broeikasgassen en minder leefbaarheid voor terug. Deze bomen kappen is om al die redenen simpelweg extreem onzinnig. Ook omdat een simpele verlaging van de snelheid naar 60, en een verbod op doorgaand vrachtverkeer een stuk goedkoper is.”