Overlast van lucht­haven Seppe - eindelijk hebben omwo­nenden gelijk gekregen


Schrif­te­lijke vragen gesteld over vernie­ti­gende uitspraak van Raad van State

22 januari 2024

Na vele jaren hebben de omwonenden van luchthaven Seppe eindelijk hun gelijk gekregen: de Raad van State (RvS) heeft de provinciale regelgeving voor luchthaven Seppe vernietigd. Waar de omwonenden en de Partij voor de Dieren al jaren voor waarschuwden, heeft de provincie nu ook van de hoogste bestuursrechter te horen gekregen: de toegestane geluidruimte klopt niet en is onzorgvuldig voorbereid. Wij vragen nu opheldering van Gedeputeerde Staten (GS).

Wij zijn blij dat de omwonenden na zo veel jaren hun gelijk hebben gekregen, ook gezien we hen al die tijd hebben ondersteund in hun strijd tegen de overlast van luchthaven Seppe. Tegelijkertijd vinden we het ook wrang dat hiervoor een uitspraak van de RvS nodig was. Zo had de motie die wij bijna twee jaar geleden indienden, en die helaas niet is aangenomen, ook veel tijd en moeite kunnen besparen.

Wij hebben nu schriftelijke vragen aan GS gesteld. Wij willen onder andere weten welke lering zij hieruit trekken, wat dit betekent voor het wederzijdse vertrouwen tussen burgers en provinciale overheid, maar ook wat dit nu betekent voor de vluchtpraktijk op Seppe.

Gerelateerd nieuws

Meer inzet op natuurherstel, natuurinclusieve akkerbouw en grondstofbesparing

Wij hebben tegen de provinciale begroting voor het jaar 2024 gestemd, omdat we niet kunnen instemmen met ruim 60 miljoen euro...

Lees verder