Aanvul­lende vragen over woningbouw na de Porthos-uitspraak


Indiendatum: 13 mrt. 2023

Op 6 maart 2023 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld met betrekking tot woningbouw na de Porthos-uitspraak. De bouwwerkzaamheden voor Gelderakkers 2 zijn inmiddels onder de aandacht van de Omgevingsdienst gekomen. Er is geen Natuurbeschermingswet-vergunning verleend en de werkzaamheden voor Gelderakkers 2 gaan ondertussen door. Wij hebben de volgende aanvullende vragen.

1. Ligt hier een verantwoordelijkheid voor het college van GS, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof of natuurbescherming?

2. Bent u bereid de gemeente Hilvarenbeek hierop aan te spreken gezien het recent aangescherpte ‘nee, tenzij’-stikstofbeleid?

3. Gaat u de gemeente hierop aanspreken? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 13 mrt. 2023
Antwoorddatum: 4 apr. 2023

Op 6 maart 2023 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld met betrekking tot woningbouw na de Porthos-uitspraak. De bouwwerkzaamheden voor Gelderakkers 2 zijn inmiddels onder de aandacht van de Omgevingsdienst gekomen. Er is geen Natuurbeschermingswet-vergunning verleend en de werkzaamheden voor Gelderakkers 2 gaan ondertussen door. Wij hebben de volgende aanvullende vragen.

1. Ligt hier een verantwoordelijkheid voor het college van GS, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof of natuurbescherming?

Antwoord:
Ja, wij zijn bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming.


2. Bent u bereid de gemeente Hilvarenbeek hierop aan te spreken gezien het recent aangescherpte ‘nee, tenzij’-stikstofbeleid?

Antwoord:
Nee, op dit moment is hier geen aanleiding voor. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 3 [van de eerder gestelde vragen]. Wij hebben aan de gemeente wel het signaal afgegeven dat er geen werkzaamheden mogen starten voordat bekend is dat er geen vergunningsplicht geldt in het kader van de Wet natuurbescherming.


3. Gaat u de gemeente hierop aanspreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, op dit moment is hier geen aanleiding voor. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 3 [van de eerder gestelde vragen].

Interessant voor jou

Vragen over vangkooien in de Groote Peel

Lees verder

Technische vragen over woningbouwprojecten en de natuurdoelanalyses

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer