Tech­nische vragen over woning­bouw­pro­jecten en de natuur­doel­ana­lyses


Indiendatum: 14 mrt. 2023

Het recente besluit, genomen n.a.v. de natuurdoelanalyses (NDA’s), heeft gevolgen voor veel vergunningsplichtige projecten, óók voor lopende vergunningstrajecten. In een recente memo heeft uw college aangegeven dat als gevolg van de publicatie van de NDA’s slechts twee woningbouwprojecten stil zijn komen te liggen. In een artikel van Nu.nl, over woningbouwprojecten in relatie tot de NDA's, wordt nog gesteld: "Een ander project waar al aan begonnen is, komt stil te liggen."

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Welke twee projecten betreft het die voorlopig geen vergunning krijgen?

2. Wat is het andere project, waar al aan begonnen is, dat stil komt te liggen?

3. Indien er al iets is te zeggen over de gevolgen voor de volgende projecten, horen we dat graag;
> Logistiek Park Moerdijk (LPM)
> Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
> Werklandschap Wijkevoort, Tilburg

Indiendatum: 14 mrt. 2023
Antwoorddatum: 16 mrt. 2023

Het recente besluit, genomen n.a.v. de natuurdoelanalyses (NDA’s), heeft gevolgen voor veel vergunningsplichtige projecten, óók voor lopende vergunningstrajecten. In een recente memo heeft uw college aangegeven dat als gevolg van de publicatie van de NDA’s slechts twee woningbouwprojecten stil zijn komen te liggen. In een artikel van Nu.nl, over woningbouwprojecten in relatie tot de NDA's, wordt nog gesteld: "Een ander project waar al aan begonnen is, komt stil te liggen."

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Welke twee projecten betreft het die voorlopig geen vergunning krijgen?

Antwoord:
De twee projecten betreft het project Willemspoort Zuid in Den Bosch en het project Waterpoort in Teteringen.


2. Wat is het andere project, waar al aan begonnen is, dat stil komt te liggen?

Het is ons niet duidelijk op welk project Nu.nl doelt met een project dat begonnen is dat nu stil komt te liggen. We hebben op dit moment geen informatie dat een lopend woningbouwproject stil komt te liggen als gevolg van de stikstofproblematiek.


3. Indien er al iets is te zeggen over de gevolgen voor de volgende projecten, horen we dat graag;
> Logistiek Park Moerdijk (LPM)
> Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
> Werklandschap Wijkevoort, Tilburg

Antwoord:
- Logistiek Park Moerdijk maakt gebruik van extern salderen via de Doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk, zoals door ons is ingesteld op 15 juli 2021. Zoals wij hebben aangegeven in onze Statenmededeling van 28 februari 2023 is de vergunningverlening voor alle aanvragen met extra stikstofeffecten als gevolg van de resultaten van in elk geval 13 van de 15 gebieden stil komen te liggen, ook al treft het slechts één of enkele habitats in dat gebied. Dit blijft gelden totdat de benodigde aanvullende maatregelen geborgd zijn en de effecten hiervan vaststaan. Dit is een juridische vereiste uit de Wet natuurbescherming. Er kan momenteel namelijk niet aangetoond worden dat de aangekochte stikstof van een derde partij (extern salderen en doelenbanken) nu al niet nodig is om de natuur te verbeteren. Reeds ingediende aanvragen worden geweigerd.
- Voor de GOL loopt op dit moment een beroepsprocedure bij de Raad van State, onder meer over de vraag of voldoende kan worden aangetoond dat de aangekochte stikstof van derde partijen nu al niet nodig is om de natuur te verbeteren. De Raad van State heeft eind 2021 in een tussenuitspraak geoordeeld dat dit nog onvoldoende is aangetoond. Het inpassingsplan en de Wnb-vergunning zijn hierop medio 2022 verder aangevuld. Daarop is door enkele partijen aanvullend beroep ingesteld, waarop wij een nieuw verweerschrift hebben ingediend. Op dit moment zijn we in afwachting van een nieuwe zitting. Die zal naar verwachting medio 2023 plaatsvinden.
- De gemeenteraad van Tilburg heeft het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort op 15 november 2021 vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State, onder meer over de vraag of voldoende kan worden aangetoond dat de aangekochte stikstof van derde partijen nu al niet nodig is om de natuur te verbeteren. Er is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State, deze wordt dit voorjaar verwacht.

Interessant voor jou

Aanvullende vragen over woningbouw na de Porthos-uitspraak

Lees verder

Vragen over de uitbreiding van een megavarkensbedrijf in Heukelom, gemeente Oisterwijk, naar 18.000 varkens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer