Agro­f­ood­cluster West Brabant


22 juni 2012

Agrofoodcluster West Brabant

1e termijn

Voorzitter,

We hebben in de commissie weinig aandacht besteed aan de gedeeltelijke herziening van het inpassingsplan Agro&Food Cluster West-Brabant, voor het gemak noem ik het Prinsenland.

Prinsenland betreft 200 hectare glastuinbouw, een ongekende uitbreiding van het Brabantse areaal glastuinbouw, en een suikerbietenvergister van de suikerunie. Met dit areaal glas gaan we in een klap ruim over alle planningen heen. Wij zijn van mening dat Brabant aan het verglazen is.
Glastuinbouw in Nederland heeft nu al een energieverbruik van +/- 160 PJ wat overeen komt met 4,5% van het Nederlandse Energie verbruik. Brabant zet sterk in op glastuinbouw en is de sterkte groeiprovincie van Nederland. Glastuinbouw maakt voornamelijk gebruik van aardgas, het is niet duurzaam dus, en de bijdrage van andere energiebronnen was en is nagenoeg nihil.
Bij het nu voorliggende inpassingsplan is extra invulling gegeven aan de term symbiose. Er moet in feite symbiose zijn tussen de suikerbieten enerzijds en de teeltgroenten anderzijds. Energie uit de bieten moet de kassen verwarmen.
In het verleden was het al moeilijk om afspraken te maken over het hergebruik van energie voor glastuinbouw, simpelweg omdat het nauwelijks een bijdrage kan leveren. De beleidsnota glastuinbouw 2006 schets precies dat zelfde beeld.
Gedeputeerde, wat maakt dit project nu anders? Want theoretisch kan Prinsenlande niet duurzaam zijn. Het begrip symbiose zal daar weinig verandering in brengen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer