Compact bouwen met tuinen op niveau


7 november 2008

MOTIE compact bouwen met tuinen op niveau

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008.

Constaterende

Dat de provincie kwaliteitsverbetering van het stedelijke gebied (stedelijke vernieuwing, leefbaarheid steden) nastreeft,

Dat de provincie onder ‘Proeftuinen’ inzet op het vergroten van duurzaamheid en innovatie m.b.t. herstructureringswijk, nieuwbouwwijk, schoon bedrijventerrein binnen het programma Schoon Brabant,

Dat vanwege de beperkte ruimte in de stad men de hoogte in zal moeten, wil men niet blijven uitdijen met als gevolg verstedelijking van het landschap, terwijl mensen toch een huis met een tuin willen,


Overwegende

Dat met compact en groen bouwen met tuinen op niveau een bijdrage wordt geleverd aan kwaliteitsverbetering van het stedelijke gebied en een gezonde leefomgeving,

Dat tuinen op niveau valt binnen criteria van duurzaamheid en innovatie en aan een behoefte van mensen tegemoet komt,

Dat de techniek om compact en groen te bouwen, met tuinen op niveau, er al lang is,

Dat er reeds geslaagde projecten van ‘tuinen op niveau’ zijn,

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
de idee van compact te bouwen met ‘tuinen op niveau’ actief uit te dragen en vorm te geven door het onder te brengen binnen de Proeftuinen,

En gaan verder over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren SP GroenLinks D66


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, CU-SGP, BP, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer