Motie Extra toezicht en hand­having bij ruil­ver­ka­veling


18 april 2008

Motie vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten van Noord Brabant, in vergadering bijeen op 18 april 2008

Kennis genomen hebbende van het ongewenst verdwijnen van Brabantse landschapselementen tijdens de uitvoering van de landinrichtingen / ruilverkaveling

Constaterende:
- dat in het verleden bij ruilverkaveling veel schade aangericht is aan het karakteristieke Brabantse cultuurlandschap zoals o.a. het geval rond Alphen-Riel, Gilze-Rijen, Sint-Oedenrode en Liempde;
- dat het Schijndelse landschap eenzelfde lot bespaard is gebleven door ingrijpen van de provincie die het mede mogelijk maakte twee toezichthouders aan te stellen die tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling door hun aanwezigheid in het veld veel schade door illegale praktijken hebben voorkomen;
- dat bij landinrichtingen/ruilverkavelingen sprake is van een handhavingspiek met als gevolg onvoldoende handhavingscapaciteit en toezicht in het veld;
- dat de gevolgen van onvoldoende toezicht nu al duidelijk zichtbaar is zoals bij de landinrichting Baarle-Nassau, waar op dit moment illegaal waardevolle landschapselementen verdwijnen.

Overwegende
- dat in het actieprogramma schoon Brabant aangegeven wordt dat de schoonheid van het Brabantse landschap behouden dient te worden en vervlakking voorkomen;
- dat bij de zorg om de kwaliteit van het landschap we in Brabant kunnen rekenen op breed draagvlak;
- dat we moeten leren van de fouten in het verleden gemaakt (o.a. de trieste toestanden tijdens de ruilverkaveling Alphen-Riel waar het cultuurlandschap Rielsche Heide werd weggevaagd) én van de successen in het verleden geboekt (toezichthouders bij Schijndel);
- dat juist de kleine bosjes, struweel, bomenlanen en solitaire bomen deel uit maken van het typische cultuurlandschap van Brabant en bijdragen aan het ervaren van schoonheid én bijdragen aan het behoud van biodiversiteit (o.m. door het bieden van schuil- en broedplaats aan talloze dieren);
- dat we als provincie subsidie verlenen voor aanleg en herstel en instandhouding van het soort landschapselementen die hier verdwijnen;


verzoeken Gedeputeerde Staten het initiatief te nemen en zorg te dragen voor extra handhavingscapaciteit bij de landinrichtingen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, BP, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer