Windmolen bij Provin­ciehuis


20 november 2009


MOTIE Windmolen bij Provinciehuis

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 November 2009.


Constaterende

Dat we te maken krijgen met een substantiële stijging van de energiebehoefte in de komende 20 jaar;

Dat met de vervreemding van de aandelen van Essent er financiële ruimte is voor krachtige provinciale initiatieven;

Dat deze financiële ruimte een unieke en eenmalige kans is om op korte termijn en op grote schaal te investeren in duurzame energievoorziening en duurzame producten;


Overwegende

Dat windenergie een zeer efficiënte en ecologische manier is om Nederland van duurzame energie te voorzien;

Dat lokale initiatieven minder weerstand opwekken wanneer de betrokkenen zelf profiteren van de opgewekte energie;

Dat de Provincie het goede voorbeeld kan geven en zelfvoorzienend kan worden door een eigen windmolen te laten plaatsen;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Om het laten plaatsen van een windmolen op te nemen in planvorming voor duurzame energie.


En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer