Partij voor de Dieren Noord-Brabant: Vos onterecht nog steeds gezien als boos­doener


20 april 2010

De wildbeheereenheid Baronie van Cranendonck maakt zich zorgen over de afname van het aantal weidevogels in de gemeente Cranendonck. Er wordt gepleit voor een verkleining van het aantal vossen door jacht en overleg met de agrariers in het gebied. Uit dergelijke oproepen blijkt dat de mythe dat de vos verantwoordelijk is voor de afname van de weidevogels nog altijd hardnekkig stand houdt. Dit terwijl keer op keer wordt aangetoond dat de vos en andere dieren zoals marters en hermelijnen geen hoofdrol spelen in de terugloop van weide- en akkervogels, maar dat het steeds zeldzamer worden van natte, kruidenrijke graslanden en rustgebieden de oorzaak is.

De beschuldigende vinger naar de vos wijzen is een manier die vaak toegepast wordt om de echte schuldige, de veranderde landbouw, buiten schot te houden. Het steeds grootschaliger en zeer verarmde landschap, dat gemaaid en bewerkt wordt zonder rekening te houden met de broedtijd van weidevogels, zorgt ervoor dat de aantallen van vogels zoals grutto, wulp en tureluur schrikbarend hard kelderen, alsmede die van vele andere dier- en plantensoorten. Het ecologische evenwicht nog verder verstoren door alle vijanden van de weidevogels te bejagen heeft een averechts effect.
Om de weide- en akkervogels te behouden voor Nederland is een omslag nodig in onze omgang met het land en de natuur. De afname van de biodiversiteit, het almaar veranderende landschap en de disbalans die zo ontstaat moeten worden teruggedraaid, anders wordt de natuur tot in de lengte van dagen met het geweer en andere kunstmatige ingrepen 'beheerd'.

De Partij voor de Dieren vind het onbegrijpelijk dat op veel plaatsen eenzijdig jacht als oplossing wordt gezien, en betreurt het dat er niet vaker in overleg wordt getreden met agrariers en natuurbeschermingsorganisaties om te zoeken naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Opvallend is dat, in tegenstelling tot de Cranendonckse groep, veel WBE's zich niet uitspreken over de rol die de landbouw speelt in het verhaal, laat staan daar constructief over nadenken. Op tractoren is het nou eenmaal niet leuk schieten...

Gerelateerd nieuws

Opinie: Voorbij de Grote Verhalen naar authentiek leiderschap

De macht van het CDA kalft langzaam af. Haar nauwe verstrengeling met de landbouw komt haar duur te staan. Landbouwminister...

Lees verder

Kloof Tussen Politiek en Burger

Recent is een belangrijk artikel over de kloof tussen de politiek en de burger van de hand van statenlid Birgit Verstappen ...

Lees verder