Verruiming van de valkerij: een slechte zaak.


21 februari 2009

Minister Verburg wil de regels voor de valkerij verruimen. Opmerkelijk want achter het africhten van roofvogels (lees: het zich onvrijwillig moeten onderwerpen aan de wil van de mens) ten behoeve van de valkerij (een zuivere vorm van plezierjacht overigens!) gaat veel dierenleed schuil. Zonder een volledige breking van de wil piekert een roofvogel er niet over om demonstraties te geven of voor de mens te jagen. Waarom zou hij ook? Hij heeft de mens niet nodig voor zijn voortbestaan. Voordat een roofvogel voor de mens wil jagen moet hij eerst ‘afgericht’ worden. Dat gebeurt veelal op een zeer dieronvriendelijke wijze door de jonge vogel een lange periode in het donker op te sluiten en uit te hongeren. De vogel wordt op deze manier eerst geestelijk murw en vervolgens afhankelijk van de valkenier gemaakt door hem op de valkenier in te prenten als zijnde de leverancier van zijn voedsel. (Vandaar het stukje vlees na ieder geflikt kunstje) Een systeem van negatieve bekrachtiging en deformatie van een functionele (normale) ontwikkeling (stimulus-herkenning).

Een ander negatief effect van de valkerij is het ongewenst stimuleren van de bezitsdrang bij burgers en daarmee het in de hand werken van het uit de natuur wegvangen van levende roofvogels. Dit werkt vervolgens de illegale handel in roofvogels in de hand.
Het onverantwoord (illegaal), ongecontroleerd fokken van roofvogels in gevangenschap waaronder het, geen enkel redelijk doel dienende kruisen van (genetisch) verschillende soorten en ondersoorten waardoor zeer ongewenste onzuivere roofvogelsoorten kunnen ontstaan is een eveneens ongewenst neveneffect.Buitengewoon dieronvriendelijk is het, nadrukkelijk in strijd met hun geaardheid opsluiten van roofvogels in veelal voor hen veel te kleine kooien. Dit veroorzaakt ernstige ontoelaatbare dierenwelzijnsproblemen bij roofvogels. (o.a. ernstige gedragsafwijkingen en pootgebreken). Tenslotte kan de valkerij faunavervalsing in de hand werken door uit gevangenschap (o.a. tijdens demonstraties en jacht) ontsnappende exemplaren.
Voor het verjagen van vogels op vliegvelden en vuilstortplaatsen bestaan als sinds jaar en dag diervriendelijke “mechanische” technieken. Het lijkt er dan ook op dat de minister de jagers het zoveelste pleziertje wil doen.