Vragen van Partij voor de Dieren over plaatsing van land­bouw­ont­wik­ke­lings­gebied pal aan de grens van twee natuur­ge­bieden


5 september 2008

Provincie handelt in strijd met verdrag van Cork

Den Bosch, 13 augustus 2008. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan gedeputeerde staten over de plaatsing van een landbouwontwikkelingsgebied pal aan de grenzen van maar liefst twee natuurgebieden: Landgoed Baest en
Landgoed ‘s-Heerenvijvers.

Vanwege het hoge gehalte aan cultuur-historische waarde valt het gehele landbouwontwikkelingsgebied Langereijt en beide landgoederen in een als “Belvedère-gebied” bestempeld zone. In het verdrag van Cork is overeengekomen dat in zeer bijzondere gebieden zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of in gebieden zeer dicht op de EHS of in Belvedère gebieden, bedrijven actief benaderd worden om ongewenste uitbreiding te voorkomen. Argumenten hiervoor zijn o.a. het terugdringen van emissie, depositie en verstening. De provincie negeert deze afspraken.

Het landbouwontwikkelingsgebied Langereijt ligt op 730 meter van de bebouwde kom van Oirschot, op 570 meter afstand van de bebouwde kom van Oostelbeers, op 800 meter van het Europees beschermde Kempenland-West, op 500 meter van als kwetsbaar natuurgebied bestempelde landgoed ‘s-Heerenvijvers en op 250 meter van de tot de Ecologische Hoofdstructuur behorende landgoed Baest.

Door landgoed Baest lopen de Grote en de Kleine Beerze. Het is een uniek landgoed dat naast belangrijke natuurwaarde ook een zeer belangrijke plaats inneemt wat betreft de cultuur historische waarden. In 1997 werd dit landgoed, het drie-na grootste Rijksmonument van Nederland (!), uitgekozen voor de Monumentenprijs “Mooiste Landgoed in Brabant”.

Ondanks deze bijzondere kwalificaties en beschermingsregimes zoekt de provincie de rand van de wet op door landbouwontwikkelingsgebied tussen van natuur- en woongebied te proppen. Daarbovenop komt nog eens dat Landgoed Baest aan de west en noord kant al door twee landbouwontwikkelingsgebieden geflankeerd wordt.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie schrijnend minimaal haar natuur- en cultuurhistorische schatten beschermd.


Noot : voor meer informatie zie de lijst met vragen meegestuurd als bijlage.
Telefoon: M. van der Heijde 06-28 09 82 88 fractiemedewerkster.