Ruimte voor natuur


De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. Natuur heeft een eigen waarde en behoort alleen al om die reden onze bescherming te krijgen. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor ons leven, onze voedselproductie en onze maatschappij. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Ook voelen we ons stukken gezonder en gelukkiger met groen om ons heen en leidt een groene omgeving tot minder criminaliteit en agressie. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. De provincie heeft hier een zeer belangrijke rol in.

De Partij voor de Dieren wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur realiseren we zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Brabant. Het huidige natuurbeheer moet anders. De provincie moet inzetten op bronbeleid: natuurvervuiling moet worden voorkomen. Dat betekent een kleinere veestapel, geen nieuwe veestallen of wegen in of door natuurgebieden en natuurlijker waterstanden. Festivals in de natuur verstoren de rust voor mens én dier en moeten worden teruggedrongen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Kies voor natuur in Gilde­bosch Waalre

De Partij voor de Dieren is van mening dat het plan voor de aanleg van nieuwe natuur in gebied Gildebosch in Waalre voorrang verdient op het plan voor de bouw van luxe villa’s. De partij constateert dat het gebied uitermate geschikt is voor natuurontwikkeling, gezien de locatie grenzend aan het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Bovendien passen de plannen uitstekend in het beleid van de provincie om s...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws