Voor­be­rei­dings­be­sluit zorg­vuldige veehou­derij


20 september 2013

Voorzitter! Dank u wel dat u ons uitgebreid de tijd heeft gegeven om het stuk te bestuderen. Het lijkt heel simpel maar het is vrij ingewikkeld. Wij willen graag complimenten uitdelen aan de gedeputeerde. Het is vrij overzichtelijk wat de koers wordt bij de BZV en bij dit voorbereidingsbesluit.

Er zijn al vragen gesteld die ook bij onze fractie leven. Ik zal die niet herhalen. De PVV heeft aangegeven dat er meer aandacht moet zijn voor het dierenwelzijn. Wij delen dat standpunt. Mevrouw Kardol refereerde aan artikel 8.a. Wij hebben daarvoor een amendement en dat willen wij graag indienen. Ik zie mevrouw Kardol verheugd kijken.

In de toelichting op artikel 8.e. staat dat een privaatrechtelijke overeenkomst natuurlijk niet zo maar binnen korte tijd tot een einde kan komen. Wij hebben gemeend een artikel 8.f. erbij te moeten maken. Daarin staat dat de in 8.e. genoemde overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. De uitbreiding die wordt gewenst, is ook voor onbepaalde tijd. Ik begrijp dat je over allerlei boetes kunt praten, maar het is veiliger om die overeenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten. Dat wil niet zeggen dat je geen nieuw contract voor nog betere omstandigheden kunt afsluiten, maar wij hebben gemeend dat zo te moeten verwoorden in ons tweede amendement.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer