Plan­ont­wik­keling Logistiek Park Moerdijk


20 september 2013

Voorzitter! De Moerdijkbruggen verbinden het Eiland van Dordrecht in de provincie Zuid-Holland met de provincie Noord-Brabant over het Hollandsch Diep. De bruggen zijn vernoemd naar het voormalige dorp Moerdijk. Het dorp Moerdijk lag in de voormalige gemeente Moerdijk in de provincie Noord-Brabant en had nog 1141 inwoners in 2012.

Voorzitter! Een treurig toekomstbeeld, dat zou zo maar uit Wikipedia kunnen komen, maar ook een reëel toekomstbeeld. Ons besluit van vandaag hangt daar nauw mee samen. Met wat we vandaag besluiten, wordt het dorp op de kaart binnen het beheersgebied van het Havenschap gebracht en wordt op papier het dorp ingeklemd tussen zware chemische industrie, een logistiek park en een snelweg. Dat vinden wij onomkeerbaar. Wij geloven ook niet dat dit besluit later wordt teruggedraaid, zoals de SP voorstelt.

Maar goed het voorstel hoeft hier niet behandeld te worden, we kunnen het tij nog keren. Als partijen doen wat beloofd is in hun verkiezingsprogramma of wat ze eerder beloofd hebben, hetzij in de Staten, hetzij in de gemeenteraad, hetzij op lokaal niveau. En dat opent ook de deur om het dorp Moerdijk leefbaarder te maken. Moerdijk Meer Mogelijk! Zonder grootschalig logistiek park maar wel leefbaar. En dat kost inderdaad geld, maar welbesteed geld, met een plan waarvan de kosten beheersbaar zijn, in tegenstelling tot het Logistiek Park Moerdijk.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het Logistiek Park Moerdijk (LPM) een typisch geval van bestuurlijke dwaling is. Onderzoeken zoals het STEC-onderzoek en algemeen toegankelijke gegevens zoals aangereikt door de SBBM laten duidelijk zien dat er geen nut en noodzaak is voor een groot nieuw logistiek park. De gegevens van het CBS tonen aan dat de logistieke sector in een dal zit; meer mensen raken werkeloos en er zijn minder logistieke banen beschikbaar. In het IBIS 2013 rapport (International Bio-Iron Society), waarin de voorraad en uitgifte van bedrijventerreinen wordt bijgehouden, staat dat er een overschot is aan industrieterreinen. En uit inventarisaties van Zadelhoff

makelaars is duidelijk dat er veel leegstand is op industrieterreinen in West-Brabant. Voor veel bestuurders is de wens vaak de vader van de gedachte. Maar er worden natuurlijk niet meer pakjes vervoerd als je een nieuw logistiek park aanlegt. Goede zakelijke beslissingen worden gemaakt op feiten en die tonen duidelijk aan dat een nieuw logistiek park in West-Brabant niet nodig is. Wij vinden het niet correct dat publiek geld wordt ingezet voor de ontwikkeling van een industriegebied waarbij de provincie en de gemeente Moerdijk ook voor financiële risico’s moeten opdraaien. In tijden van crisis vinden wij het niet gepast om roulette te spelen met publiek geld. Om het LPM toch te kunnen ontwikkelen, wil het college de plannen nu uitsmeren over dertig jaar. Als dat inderdaad zo is, kunnen wij het besluit vandaag net zo goed uitstellen en wachten op het onderzoek, want wat is 30 jaar en welk verschil maakt daarbij een paar maanden Wij vinden het onbegrijpelijk dat het college en het Havenschap onverminderd doorgaan met het maken van plannen en met het uitgeven van publiek geld voor een project waarbij de feiten duidelijk aantonen dat het stoplicht op rood staat.

Deze week bracht het Havenschap een plan naar buiten om tot 2030 sterk te groeien, in aantal zeeschepen dat de haven aandoet, in logistiek, in containerafhandeling en in de chemische industrie. De extra goederenstromen moeten ook afgevoerd worden. Daarvoor is een goede spoorverbinding onontbeerlijk en momenteel is die uiterst gebrekkig. Ik lees dat de directeur hoopt op Europees geld om die problemen op te lossen, maar anders zal hij toch echt bij de provincie aankloppen. Door het ontbreken van die goede spoorverbinding mist het LPM al een multimodale aansluiting. Wij zijn echter van mening dat die multimodale afwikkeling geheel niet aanwezig is. Het LPM is op twee plaatsen aangesloten op het snelwegennet de A16 en A17 en dat is het. Ook in de interne baan geloven wij niet zo. Volgens ons is het inrichten van die interne baan enorm kostbaar, bovendien kost het vervoer van het LPM naar de haven veel tijd en tijd is geld in de logistieke sector. Juist dat soort omstandigheden maakt het LPM minder aantrekkelijk voor bedrijven. Die kunnen zich beter en goedkoper vestigen in Bergen op Zoom, Oss of Tilburg. Is de gedeputeerde het met ons eens dat de investering in de interne baan niet is meegenomen in het business plan, dat deze miljoenen kan kosten en dat het gebruik als indirecte verbinding naar de haven niet echt handig is?

Wij zijn nu aangekomen bij het onderwerp financiën en komen daarbij terug op onze opmerking over het rekensommetje uit het Statenvoorstel. De gronden voor het LPM worden voor 34,5 miljoen euro door de provincie aan het Havenschap verkocht. Dit grond waarvoor de provincie 13,5 miljoen euro heeft betaald. De bestemming van die grond is gewijzigd en brengt daardoor meer op. Maar de

provincie is zelf voor 50% aandeelhouder in het Havenschap en betaalt dus zelf 17,25 miljoen euro mee. Ergo de provincie verkoopt grond aan zichzelf en er is geen winst. Ik neem aan dat het Havenschap dat geld moet lenen met rente en dat geld aan de bank moet terugbetalen. Wij rekenen ons rijk met geleend geld. Ik vind dat niet in de haak.

We zijn ook van mening dat het college er ook naast zit wat de werkgeleenheid betreft. Het wordt nu redelijk gebagatelliseerd en er worden allerlei discussies gevoerd. Volgens het college was er toch echt sprake van met 6000 tot 7000 banen, maar nu blijkt dat het er niet meer dan 3000 zullen zijn. Dat scheelt een slok op een borrel.

De insluiting tussen chemische industrie, logistiek park en snelweg dreigt het dorp Moerdijk onleefbaar te maken.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer