Eerste wijziging Veror­dening treasury Noord-Brabant


20 september 2013

Voorzitter! Het is al gezegd: de Essentgelden maken van Brabant een rijke provincie. Wij zijn het niet met het voorstel eens, wij vinden namelijk niet dat de provincie moet gaan optreden als een bank. De rendementen staan inderdaad onder druk, maar dat is een fact of life. Daarmee zullen wij moeten leven en daarop zullen wij uitgaven moeten aanpassen. Wij vinden niet dat het geld via welk project dan ook moet worden gebruikt om de Agenda van Brabant uit te breiden of aan te vullen. Nu gaat het over schatkistbankieren bij het Rijk en morgen is het misschien inleveren. De heer Mondriaan zei het al. De fractie van het CDA zei dat zij het geld graag in Brabant wil gebruiken. Dat willen wij ook en geven het dan liever rechtstreeks aan de Brabanders, zodat zij zelf kunnen bepalen hoe zij met hun Essentgelden willen omgaan. Daarom hebben wij de motie van de PVV mee ondertekend.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer