Wijzi­gings­voorstel leges NBW en omge­vings­diensten


6 maart 2015

De omgevingsdiensten doen wat ons betreft goed werk. De gedeputeerde heeft ons inziens goed werk verricht als het gaat om verbeterde controle en handhaving.

In 2014 waren de legeskosten voor NBW-vergunning €2.800. De oorspronkelijke begroting voor 2015 bedroeg per vergunning €3.919 en 46 uur. De provincie stelt dat vergunningverlening daadwerkelijk €3.542 en 41,5 uur per vergunning kost. Het voorstel is nu om het bedrag van €3.542 over heel 2015 te laten gelden.

Hier kunnen we niet tegen zijn want het is eerlijk. Laten we echter niet alleen streven naar kostenminimalisatie, maar ook naar waarborging van voldoende kwaliteit.

In relatie tot het volgende agendapunt 4.C.7.: een toekenning van €1.400.000 voor structurele werkzaamheden van de omgevingsdienst in het kader van NBW. Dat zijn bijna 17.000 werkuren.

Hoe kunnen we er zeker van zijn dat die uren uitsluitend betrekking hebben op het structurele werk en níet op individuele aanvragen?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer