Amen­dement geen uitbreiding glas­tuinbouw


23 april 2010

AMENDEMENT

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april 2010

Kennis genomen hebbende van het Statenvoorstel 20/10

Overwegende dat:

Uitbreiding van glastuinbouw buiten de aangewezen gebieden niet wenselijk is;


besluiten de tekst van statenvoorstel 20/10 artikel 3.4.6 als volgt te amenderen:

art. 3.4.6. lid 2 en 3 te laten vervallen.


en gaan over tot de orde van de dagStatus

Ingediend

Voor

SP, VVD, GL, PvdD, CU-SGP, D66

Tegen

CDA, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer