Een dag per week geen vlees


20 november 2009


MOTIE Een dag per week geen vlees

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 November 2009.


Constaterende

Dat bij de productie van vlees veel energie wordt verbruikt en veel broeikasgas vrij komt;

Dat energiebesparende en klimaatvriendelijke maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van Brabant;

Dat vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket is;


Overwegende

Dat door één dag minder vlees te eten er een aanzienlijke hoeveelheid energie wordt bespaard en minder broeikasgas wordt uitgestoten;

Dat consuminderen op deze wijze zeer effectief en niet kostbaar is;

Dat een praktische handreiking een eenvoudige manier is om bewustzijn te creëeren bij medewerkers en bezoekers van het provinciehuis en bij te dragen aan oplossingen voor een duurzame toekomst;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Om één dag in de week geen vlees te serveren in de kantine en de catering op het provinciehuis.


En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, GL, CU-SGP, BP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer