Motie Doe! maak NEDCAR groen


20 november 2009


MOTIE DOE! maak NEDCAR groen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 November 2009.

Constaterende

Dat er mondiaal wordt ingezet op de ontwikkeling van de elektrische auto;

Dat er voor de in Noord-Brabant gevestigde technologische bedrijven en automotive industrie grote kansen liggen om mee te gaan in deze wereldwijde trend;

Dat het Ministerie van Economische Zaken Oost-Noord-Brabant daarom heeft aangewezen als speerpuntgebied;

Overwegende

Dat NedCar de enige overgebleven autofabriek in Nederland is;

Dat NedCar voldoende capaciteit heeft om de doelstelling van de Provincie te halen om in 2020 200.000 elektrische auto’s in Brabant te laten rijden;

Dat de provincie via de DOE! (Duurzame Ontwikkeling in Energie) een samenwerkingsverband heeft met de provincie Zuid-Limburg;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Te onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen er gebruikt kunnen worden om de autofabriek van NedCar in Borne om te vormen voor de productie van Nederlandse elektrische auto’s.

En gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, CU-SGP, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, BP

Lees onze andere moties

Biodiversiteit in tuinen

Lees verder

Een dag per week geen vlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer