Inves­teren in BosOnt­wik­ke­lings­Ge­bieden


10 juli 2009


MOTIE Investeren in BosOntwikkelingsGebieden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2009.

Constaterende

Dat verschillende bronnen ons melden dat het opnieuw slechter gaat met de Brabantse natuur.

Dat het huidige maatregelenpakket ter bestrijding van de economische recessie weinig investeringen laat zien ter promotie van het milieu.

Dat bos dient als habitat voor dieren, als recreatieruimte voor mensen, als CO2 opslag en als duurzame grondstof voor duurzame producten


Overwegende

Dat de kosten van de ecologische crisis vele malen hoger zijn dan de kosten van de huidige economische crisis.

Dat ontbossing -waar onze bio-industrie een belangrijke bijdrage aan levert- de wereldeconomie veel meer geld kost dan de huidige kredietcrisis.

Dat de diensten die de bossen ons leveren onvervangbaar zijn.


Verzoeken (wij) het college van Gedeputeerde Staten

De idee van het aanwijzen en investeren in BosOntwikkelingsGebieden (BOG’s) op te nemen in het investeringsprogramma.

En gaan verder over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, GL, BP, CU-SGP, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer