Motie Kunste­naars verbinden Brabantstad


10 juli 2009


MOTIE Kunstenaars verbinden Brabantstad

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2009.

Constaterende

Dat in de nota Cultuur schept Ruimte Brabantstad een mogelijke kandidaat is voor de verkiezing van Europese culturele hoofdstad.

Dat Brabantstad een fictieve stad is die bestaat uit belangrijke Noord-Brabant steden die op enige afstand van elkaar zijn gelegen.

Dat het belangrijk is om de verbondenheid van deze steden wereldwijd uit te dragen en de nota cultuur schept ruimte hier een uitstekend middel voor is.


Overwegende

Dat deze Brabantse steden niet alleen via de snelweg zijn verbonden maar ook via de digitale snelweg.

Dat de Brabanders in de gelegenheid zouden kunnen worden gesteld om ieder in zijn eigen omgeving van kunst te genieten.

Dat het daarmee niet noodzakelijk is om autokilometers te maken om van kunst te genieten.


Verzoeken (wij) het college van Gedeputeerde Staten

Om een initiatief op te nemen in de Cultuur Schept Ruimte nota waarin 5 kunstenaars de gelegenheid krijgen om zich in 5 steden toe te toeleggen op een interactief kunstwerk dat de 5 Brabantse steden, samen Brabantstad, elektronisch met elkaar verbindt.

En gaan verder over tot de orde van de dag.


1 Beantwoording vragen ex artikel 3.2 van mevrouw B. Verstappen 22 juni 2009.


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

CDA, SP, VVD, PvdA, GL, CU-SGP, BP, D66

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer