Inves­teren in Glas­ve­zel­netwerk


20 november 2009

MOTIE Investeren in Glasvezelnetwerk

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 November 2009.


Constaterende

Dat de provincie Noord-Brabant een actief beleid voert op het gebied van uitbreiding en verbetering van infrastructuur;

Dat voor realisatie van Brabant als topkennisregio een uitstekende interne en externe bereikbaarheid van groot belang is;

Dat investeringen in digitale infrastructuur ontlastend kunnen werken op het gebruik van fysieke infrastructuur;

Dat de provincie de ambitie heeft uitgesproken maatregelen te willen nemen om de uitstoot van CO2 te verminderen


Overwegende

Dat een goed functionerend glasvezelnetwerk een positief effect heeft op de economische activiteit in Brabant;

Dat versnelde aanleg van een glasvezelnetwerk een positief effect heeft op de werkgelegenheid in Brabant;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

De idee van investeren in een fijnmazig glasvezelnetwerk door Brabant op te nemen en uit te werken in het Masterplan Energie en in de begroting van 2010 rekening te houden met investeringen op dit terrein.

En gaan verder over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, BP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer