Motie daling en monitoren uitstoot veehou­derij


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014

overwegende dat;

  • in het Brabantberaad Zorgvuldige Veehouderij is afgesproken dat de uitstoot in overbelaste/urgentiegebieden moet worden verminderd;

constaterende dat;

  • op basis van gegevens in het Bestand Veehouderijbedrijven Brabant op eenvoudige, praktische en overzichtelijke wijze een rangorde kan worden gemaakt van gemeenten die het meeste rechten voor de uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof hebben vergund;
  • er zich binnen de top 15 van hoogste aantal veehouderijen per km2, 8 gemeenten in alle drie top 10’s (ammoniak-, geur- en fijnstofuitstoot per km2) bevinden (Boekel, Bernheze, Sint Anthonis, Deurne, Someren, Gemert-Bakel, Uden en Asten);
  • sterke verbanden zijn af te leiden voor overbelaste gebieden of urgentiegebieden, vanwege de veedichtheid en de daaraan gekoppelde uitstoot;
  • het provinciale beleid erop gericht is om in overbelaste/urgentiegebieden de leefbaarheid te verbeteren, zonder dat de uitstoot in andere gemeenten overlast wordt verhoogd;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • zorg te dragen voor een daling van de totale uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof in Noord-Brabant en dat de latente ruimte die hierdoor ontstaat wordt vastgelegd;
  • de vergunde uitstoot van veehouderijen te monitoren door deze maandelijks per gemeente te berekenen, teneinde vast te kunnen stellen of de vergunde uitstootrechten daadwerkelijk dalen in nieuw beleid ten aanzien van geur, ammoniak en fijnstof;
  • het huidige aantal vergunde rechten als startpunt te hanteren naar een vermindering van de uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer