Amen­dement sane­rings­fonds glas­tuinbouw


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de ontwerp Verordening ruimte Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat aan artikel

7.5 Glastuinbouwbedrijven


wordt toegevoegd:

7.5 Glastuinbouwbedrijven
4. Gedeputeerde Staten stellen nadere regels in verband met de ontwikkeling van een glasfonds.
5. De nadere regels bevatten criteria en minimaal een nader vast te stellen financiële bijdrage, per m2 uitbreiding aan glas, dat door de initiatiefnemer in een provinciaal knelpuntenfonds of glasfonds wordt gestort.

Toelichting

Voor het sanering van glastuinbouw zijn onvoldoende middelen. Het toestaan van uitbreidingen is een uitzondering die alleen mogelijk is wanneer tevens een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van het glastuinbouwareaal.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, OSN, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer