Amen­dement toeslag jonge EHS


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat artikel

5.6 Compensatie

2. De omvang van de compensatie wordt bepaald door de omvang van het vernietigde areaal waarbij een toeslag op de omvang van het vernietigde areaal wordt berekend, zowel in oppervlak, als in budget, te onderscheiden in de volgende categorieën:
a. natuur met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder: geen toeslag;

als volgt wordt gewijzigd:

5.6 Compensatie

2. De omvang van de compensatie wordt bepaald door de omvang van het vernietigde areaal waarbij een toeslag op de omvang van het vernietigde areaal wordt berekend, zowel in oppervlak, als in budget, te onderscheiden in de volgende categorieën:
a. natuur met een ontwikkeltijd 5 jaar of minder: toeslag van tussen 1/6 in oppervlak, plus de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer;

Toelichting
Bij het ontvangen van rechten voor ontwikkelingen in de EHS behoort ook de plicht om bij te dragen aan de provinciale doelstelling van het realiseren van voldoende natuur. Daar waar een ontwikkeltijd van 0 tot 5 jaar aan de orde is, is daarom ook een toeslag op compensatie gewenst van 1/6 in oppervlak, plus de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer;


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer