Amen­dement borging van ruim­te­lijke en ecolo­gische kwaliteit


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de herziene Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat aan de volgende tekst aan het ontwerp-besluit van de nieuwe structuurvisie

4.4.2. Zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit
Nieuwe ontwikkelingen bieden een kans voor behoud en ontwikkeling van het landschap. In de verordening is als hoofdregel opgenomen dat ontwikkelruimte bijdraagt aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

wordt gewijzigd in:

4.4.2. Zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit
Nieuwe ontwikkelingen bieden een kans voor behoud en ontwikkeling van het landschap. In de verordening is als hoofdregel opgenomen dat ontwikkelruimte bijdraagt aan het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit en het behalen van de provinciale natuurdoelstellingen.


Toelichting
Het is wenselijk dat een verband tussen ontwikkelingen, ruimtelijke kwaliteit en het behalen van natuurdoelstellingen wordt geborgd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer