Motie Draaiboek voor de over­dracht van de jeugdzorg


21 juni 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20/21 juni 2013,

constaterende dat:

  • er in Brabant een veelvoud aan samenwerkingsverbanden is ontstaan of ontstaat tussen gemeentes en jeugdzorginstellingen,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • samen met gemeenten een draaiboek voor de overdracht van de jeugdzorg te maken waarin de diverse (mogelijke) samenwerkingsverbanden en de daaruit volgende afspraken duidelijk worden vastgelegd,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GL, 50+

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer