Motie extra inzet in de strijd tegen dumpingen drugs­afval in Noord-Brabant


14 maart 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 14 maart 2014

constaterende dat;

overwegende dat;

  • het dumpen van drugsafval kan leiden tot ernstige tot zeer ernstige schade aan het milieu en hoge kosten voor verwijdering van het afval en herstellen van milieuschade;
  • Noord-Brabant de provincie is waarin de meeste vondsten worden gedaan van gedumpt drugsafval en het niet in de lijn der verwachting ligt dat het aantal dumpingen van drugsafval binnen afzienbare tijd zal dalen;

dragen Gedeputeerde Staten op;

  • te onderzoeken welke extra inzet de provincie Noord-Brabant kan plegen om het aantal dumpingen van drugsafval zo snel mogelijk te verminderen;
  • Provinciale Staten hier uiterlijk op 1 juli 2014 over te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, D66, PvdD, OSN, GL, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer