Motie People, Planet, Profit Seppe


11 april 2014

Motie People, Planet, Profit Seppe


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 april 2014.

constaterende dat:

  • Provinciale Staten op 10 december 2010 middels de beleidsnota Luchtvaart Noord-Brabant voor luchthaven Seppe een trendvolgend beleid heeft vastgesteld.
  • Provinciale Staten op 17 mei 2013 als bevoegd gezag de Verordening luchtvaartbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant heeft vastgesteld en middels die verordening beoogd bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving rondom luchthaven Seppe.

overwegende dat:

  • Met de uitbreiding van luchthaven Seppe met Airparc Seppe en de nu voorliggende wijzigingen, zoals een additionele taxibaan, er voldoende mogelijkheden zijn voor een commerciĆ«le exploitatie van luchthaven Seppe.
  • Volgens de benadering van People, Planet, Profit in de Profit-wensen van de directie van het vliegveld is voorzien en het redelijk is nu een stap te zetten voor People en Planet.

dragen Gedeputeerde Staten op:

  • Verdere verzoeken tot uitbreiding van vliegveld Seppe, zoals een breuk met het trendvolgend beleid, extra vlieg- of helikopterbewegingen, baanverlenging en nachtverlichting, niet te honoreren. Zulks te verankeren in het provinciaal beleid.

En gaan over tot de orde van de dag.


ir. M. C. van der Wel
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, OSN, GL, D66, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer