Motie Opstellen provin­ciaal hande­lings­sce­nario bij dier­ziekten en zoonosen


19 maart 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010


Constaterende

Dat bij de Q-koorts epidemie regie vanuit het rijk laat op gang kwam;

Dat gezien de ernst van de epidemie er vraagtekens geplaatst zijn bij de doeltreffendheid van de rijksmaatregelen;


Overwegende

Dat er bij uitbraken van dierziekten, met name zoönosen, snel ingegrepen moet kunnen worden met maatwerk, gezien de hoge concentratie veehouderijbedrijven in Brabant;

Dat er momenteel geen handelingsscenario op provinciaal niveau voorhanden is bij een uitbraak van dierziekten of zoönosen;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Er op toe te zien dat er een handelingsscenario ontwikkeld wordt dat op korte termijn op provinciaal niveau in werking gezet kan worden bij een uitbraak van een dierziekte en/of zoönose.


En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer