Motie Plan voor afname dier­aan­tallen


19 maart 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010


Constaterende

Dat het hoge aantal gehouden dieren een belangrijke oorzaak is voor de problemen met de intensieve veehouderij in Brabant;

Dat het aantal dierrechten in Brabant is toegenomen;

Dat een groei van 6% van het aantal dierrechten al na twee jaar bereikt is in plaats van de door het LEI verwachte 10 jaar;

Dat met het mogelijk vrijgeven van dierrechten in 2015 er nog meer dieren in Brabant gehouden kunnen worden;


Overwegende

Dat alleen omschakeling naar werkelijk duurzame veehouderij een oplossing biedt en dat dit onvermijdelijk gepaard gaat met minder dieren;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Een plan te maken dat:
a) op korte termijn leidt tot een afname van het aantal dieren in Brabant,
b) ook juridisch en praktisch stand houdt indien de dierrechten in 2015 worden vrijgegeven.
En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, CU-SGP, D66

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer