Motie van treurnis GS


5 februari 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 februari 2009

Constaterende

Dat in 2005 al ernstige signalen circuleerden over Q-koorts uitbraken bij geitenbedrijven en dat er in 2005 al melding werd gemaakt van een potentieel volksgezondheidsprobleem.

Dat in 2007 de Q-koorts epidemie uitbreekt;

Dat in 2007 huisartsen en GGD naar aanleiding van de uitbraak waarschuwen voor een serieus volksgezondheidsprobleem;


Overwegende

Dat uit stukken blijkt dat zowel GS als de toenmalige CdK pas in de zomer van 2008 voor het eerst bestuurlijk optraden met betrekking tot Q-koorts;

Dat wij een actievere opstelling verwachten in dossiers als deze;


Spreekt uit

Dat wij onze treurnis uitspreken over het bestuurlijke optreden van het college van Gedeputeerde Staten inzake de Q-koorts;

Dat wij het college van Gedeputeerde Staten oproepen om in toekomstig handelen en bij beleidsformulering zorgvuldiger om te gaan met de belangen van de inwoners van Brabant.


En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, GL, CU-SGP, D66

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer