Motie uitkoop­re­geling melk­gei­ten­scha­pen­be­drijven


5 februari 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 februari 2010

Constaterende

Dat het RIVM op basis van epidemiologische bevindingen de aanbeveling doet om melkgeiten- en melkschapenbedrijven op 2-5 kilometer afstand van woonkernen te situeren;

Dat er in het buitengebied burgerwoningen op minder dan 2 kilometer afstand staan of (bij verplaatsing) komen te staan van melkgeiten- en melkschapenbedrijven;


Overwegende

Dat deze burgers een keus geboden moet worden om naar een omgeving te verhuizen waar geen melkgeiten- en melkschapenbedrijven in een straal van 2 kilometer voorkomen;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Een uitkoopregeling in het leven te roepen voor omwonenden die binnen een straal van 2 kilometer van bestaande of in te plaatsen melkgeiten- of melkschapenbedrijven wonen of bij verplaatsing komen te wonen.


En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, D66

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer