Motie Verbod op gemengde bedrijven


19 maart 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010


Constaterende

Dat er in Brabant 82 bedrijven een vergunning hebben voor het houden van pluimvee én varkens;

Dat de gemengde bedrijven in Brabant de afgelopen tien jaar in grootte zijn toegenomen;

Dat gemengde bedrijven een verhoogd risico voor de volksgezondheid opleveren;

Dat er als gevolg van het houden van pluimvee en varkens op één locatie grote volksgezondheidsrisico's kunnen ontstaan (mutaties in griepvirussen die tot een grieppandemie kunnen leiden);


Overwegende

Dat zowel GGD en het RIVM het tegengaan van gemengde bedrijven een effectieve maatregel achten om de volksgezondheidssituatie te verbeteren;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Er voor te zorgen dat er geen uitbreiding en nieuwvestiging van gemengde bedrijven kan plaatsvinden;

Een regeling in het leven te roepen voor beëindiging van bestaande gemengde bedrijven.En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer