Aalscholver gedood door rattenval


30 januari 2009

Etten-Leur 22 januari 2009 - Dat aalscholvers en andere visetende vogels het erg moeilijk hadden door de dichtgevroren wateren, wisten wij al. Dat mensen, het nog eens extra moeilijk voor deze dieren maken bleek afgelopen weekend toen een van onze leden een aalscholver dood aantrof in een rattenval.

Omdat het water in hun leefgebied dichtgevroren is, is een aantal aalscholvers neergestreken bij de sloot aan de Lage Vaartkant in Etten-Leur. Bij de Lage Vaartkant is immers een gemaal geplaatst, waardoor het water niet helemaal is dichtgevroren. In de hoop hier nog eten te kunnen vinden, is deze plek al enige tijd het foerageergebied van de aalscholvers.

Vlak bij het gemaal zijn rattenvallen geplaatst. Een van de vogels is, op zoek naar eten, met zijn kop in een val terecht gekomen. Hij heeft de val nog los kunnen rukken en is met val en al in paniek laag over het water gaan vliegen. Een aantal mensen heeft nog geprobeerd de vogel te vangen, maar dit is helaas niet gelukt. Op een gegeven moment is de vogel onder water gedoken en toen was hij niet meer te vinden. De volgende dag is een aantal mensen op zoek gegaan naar de vogel, in de hoop dat hij de nacht had overleefd en nu wat makkelijker te vangen was. Helaas werd de vogel dood aangetroffen in de sloot. Je wilt er niet bij stilstaan wat voor verschrikkelijke dood dit is geweest.

De Partij voor de Dieren onderzoekt nu wie de eigenaar is van de vallen en wie verantwoordelijk is voor de plaatsing in dit gebied. Vervolgens zal de partij vragen stellen aan de gemeenteraad en het college van B&W van Etten-Leur. Het wordt tijd dat de politiek in kwesties als deze haar verantwoordelijkheid neemt en de dieren wat extra bescherming wordt gegeven. Zeker in perioden dat de dieren het, door weersomstandigheden toch al heel moeilijk hebben.